υπό έκδοση: "Επικαιροποιημένες Φορολογικές Σημειώσεις '18"

άρθρα & ανακοινώσεις

04-02-2017

Τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ

Τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ

Αναρτήθηκαν στο internet τα εκκαθαριστικά σημειώματα των ασφαλιστικών εισφορών. Η πρόσβαση γίνεται από την ιστοσελίδα www.efka.gov.gr με τη χρήση των κωδικπων πρόσβασης του taxisnet. Θα σποσταλλούν και ταχυδρομικά τα ειδοποιητήρια στους ασφαλισμένους, αλλά με δεδομενο ότι η αποπληρωμή θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 28/2, προτείνουμε οι υπόχρεοι να ενημερωθούν το συντομότερο δυνατο ηλεκτρονικά, ώστε να τσεκάρουν έγκαιρα τα βεβαιωμένα ποσά.